KAMSOFT - systemy dla farmacji

Jako partner handlowy wdrażamy oprogramowanie firmy KAMSOFT S.A., lidera w specjalizowanych systemach dla aptek, służby zdrowia, systemach zarządzania oraz komunikacyjnych.

KAMSOFT S.A. jest kontynuatorem najlepszych doświadczeń wypracowanych w okresie ostatnich 25 lat, przez kilkadziesiąt firm należących do Grupy KAMSOFT. Celem strategicznym Grupy KAMSOFT jest tworzenie nowoczesnych systemów informatycznych dla rynku zdrowia i rynków pokrewnych. Działalność KAMSOFT S.A. i wszystkich partnerów zmierza konsekwentnie do realizacji nakreślonego kilkanaście lat temu projektu o nazwie Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.

 

KS-AOW (Apteka Ogólna Windows) jest najpopularniejszym w Polsce kompleksowym Systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.

System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawną i szybką obsługę. Zastosowano również rozwiązania pozwalające na wykorzystanie drukarek igłowych i ich pracę z Systemem w trybie znakowym.

 

System KS-AOW składa się z kilkunastu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na prowadzenie sprzedaży, zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń.

 

System KS-AOW jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych instytucji oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów.

 

KS-AOW - Apteka Ogólna Windows

Script logo